Privacybeleid

Allereerst:

 1. Deze website wordt door vrijwilligers van Kwaya draaiende gehouden.
 2. In gesprek blijven is de oplossing voor alle problemen; in goed overleg is alles kort te sluiten. Heb je een zorg? Zeg het ons! Ga naar: contact

Dat gezegd hebbende, in een poging de boel toch enigszins dicht te timmeren, dan wel open te breken, dan wel over te communiceren, naar aanleiding van de AVG – hieronder ons Privacybeleid.

Gegevensgebruik en beveiliging

Alle gegevens die u bij ons achterlaat worden beveiligd met de middelen die ons redelijkerwijs ter beschikking staan. Als we uw gegevens aan iemand anders verstrekken – leest u hieronder waarom en wanneer we dat doen; bovendien vragen we dat die ander uw gegevens net zo zorgvuldig behandelt als wij en deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontvangen. Als je het vermoeden hebt dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten, dan gaan we hier iets aan doen, of proberen we het uit te leggen.

Van de meeste ‘derde partijen’ waarvan wij gebruik maken (zoals sociale media), zijn wij, en indirect de gebruikers, gebonden aan de privacy statements van deze partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor certificering van de beveiligde website (SSL), die logischerwijs via een webhosting service verloopt, of het gebruik van persoonsgegevens door Google (waarvan wij bijvoorbeeld Calendar en reCAPTCHA gebruiken).

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u opmerkt of denkt dat uw gegevens nog steeds niet goed beschermd zijn of als er sprake is van misbruik, laat het ons dan weten via e-mail: info [at] kwaya.nl.

Google Forms

Het kan zijn dat we gegevens opvragen via Google Forms. De inhoud hiervan is niet door Google gecontroleerd; hiervoor nemen wij onze verantwoordelijkheid – mits dat formulier afkomstig is van Google Account dat bij ons in beheer is. De ingevulde gegevensMocht hier iets mis gaan, neem contact op met info [at] kwaya.nl. Door het invullen van gegevens in Google Forms ga je akkoord met opslag, gebruik en analyse van die gegevens, met doeleinden van verschillende aard, waaronder zou kunnen vallen: de nodige controle op corona-besmetting, kleine publicaties op de website. Allemaal afhankelijk van de in het formulier ingevulde gegevens.

reCAPTCHA

We gebruiken we de Google reCAPTCHA-plug-in om onze eigen veiligheid te garanderen en spamberichten tegen te gaan. Het gebruik van reCAPTCHA door bezoekers is onderhevig aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google. Door de reCAPTCHA API’s te openen of te gebruiken, gaan we akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Google API’s, de gebruiksvoorwaarden van Google en de Aanvullende voorwaarden zoals door Google ingesteld om reCAPTCHA te gebruiken.

Dit is ook van toepassing op het gebruik en de API’s van Google Calendar en andere diensten van Google.

Fotogebruik en verwijdering

Mocht je op de website een foto van jou vinden waarvan je niet wilt dat deze wordt gebruikt, zeg het ons alsjeblieft. We halen deze er zo snel mogelijk van af.

Hoe en waarom we uw gegevens gebruiken

We zijn niet van plan de privacy van de websitegebruikers te schenden en willen natuurlijk een goede relatie met elke gebruiker van de website. Kort gezegd geven we uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om onze overeenkomst uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Voor meer diepgaande informatie over onze algemene voorwaarden met betrekking tot overeenkomsten en contracten, verwijzen wij naar onze ICT-voorwaarden. We zorgen ervoor dat de verkoophulpmiddelen, mailingtools en andere tools die we gebruiken, voldoen aan de huidige wetgeving.

Een levering

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres (sen), betalingsgegevens en soms uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling afleveren en u op de hoogte houden van uw bestelling. We verstrekken uw gegevens ook aan anderen indien nodig voor een bestelling, bijvoorbeeld voor bezorgservices of een distributiecentrum. En als u op een van onze websites bestelt bij een externe verkoper, zullen wij de benodigde gegevens aan deze verkoper verstrekken. We eisen van onze externe leveranciers dat ze uw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij.

Nieuwsbrieven en ander contact

Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief ontvang je deze natuurlijk. Nieuwsbrieven kunnen worden verstuurd naar de emailadressen die via de website zijn verstrekt aan Kwaya. We verkrijgen alleen de gegevens die je ons zelf verschaft, bijvoorbeeld door je aan te melden voor een nieuwsbrief of via het invullen van formulieren (bijvoorbeeld in Google Forms). Als u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit onderaan elke e-mail doen. Heb je nog steeds problemen? Neem alstublieft contact met ons op, ons team zal u helpen. Eenvoudig, toch?

Tenslotten kan er n.a.v. geboekte tickets een e-mailadres bewaard worden, waarmee je na- en voordat je het optreden bezoekt mails kunt krijgen van Kwaya. Hiermee ga je akkoord bij het kopen van een ticket. Er wordt dan ook altijd een linkje naar dit privacyreglement geplaatst bij de verkoop van tickets. Je kunt hierdoor in een mailinglijst terecht komen. Wil je geen mails van ons ontvangen, antwoord dan simpelweg ‘afmelden’ op onze mails. Deze instructie staat ook altijd onderaan de mails die Kwaya stuurt.

Fraude

Niemand houdt van fraude, wij ook niet. Daarom gebruiken we wanneer nodig – en zo goed en zo kwaad als dat gaat – de gegevens die ons verstrekt worden om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien nodig verstrekken we klantgegevens aan de overheid.

Zakelijke klanten en partnerprogramma

We slaan mogelijk ook gegevens op van de contactpersoon van onze zakelijke klanten en partners. We behandelen deze gegevens net als die van websitegebruikers.

Sociale media

Als u sociale media gebruikt, kunt u uw sociale media-account op sommige plaatsen op onze website gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld ingelogt om een ​​artikel te delen, verschijnt dat artikel in je sociale media-account. Kwaya.nl krijgt geen toegang tot uw sociale media-account, maar artikelen die u leuk vindt, handig of nuttig, kunt u delen met uw vrienden.

Als u ons een vraag stelt via sociale media, slaan we dat bericht en uw accountnaam op zodat wij op uw bericht kunnen reageren. Dit gebeurt overigens automatisch via sociale media. Dit is een voorbeeld waarbij binnen het gebruik van sociale media de gebruiksovereenkomst en privacy statements van deze sociale media gelden.

Hoe lang we gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaringstermijn is maximaal 8 jaar, dit vanwege de bewaarplicht voor facturen van de belastingdienst.

Gebruik van partners, externe partijen en externe hulpmiddelen

We doen er alles aan om binnen de grenzen van onze bronnen uw gegevens te beveiligen. Om mogelijke beveiligingsinbreuken te voorkomen, streven we ernaar de nieuwste updates van de website-plugins die we gebruiken te installeren. Maar we gebruiken ook tools die functioneren als gegevensverwerkers, waarbij sommige verantwoordelijkheden bij deze processors liggen.

We verklaren dat we interne gegevensverwerking bedrijven op naleving van de Europese wetgever voor alle instrumenten voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook externe partijen moeten hieraan voldoen. Zij zullen zich niet bemoeien met wijzigingen in de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens en zullen waarborgen handhaven voor de beveiliging van de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke gegevens.

Een uittreksel van een van onze leveranciers van gegevensverwerking:

“Leverancier zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van klantgegevens, zoals beschreven in de richtlijnen. Die garanties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen om toegang tot, gebruik, wijziging of openbaarmaking van klantgegevens door personeel van de leverancier te voorkomen, behalve (a) om de Pipedrive Services te leveren en om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) als wettelijk verplicht in overeenstemming met sectie 7.4 (verplichte openbaarmaking) hieronder, of (c) als een klant of gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk toestaat. “

We vertrouwen erop dat deze partners alle gegevens veiligstellen en zich houden aan hun servicevoorwaarden en prijsbeleid. Mocht u een inbreuk op de beveiliging in een van de tools die we gebruiken vinden of horen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info [a] kwaya.nl. We zijn ook afhankelijk van externe partijen die enige actie ondernemen met betrekking tot technologische of andere wijzigingen als het gaat om gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 van de AVG), die in feite controleert of de wijziging van invloed is.

Verwijderen van gegevens

Heeft u het gevoel dat we uw gegevens niet goed behandelen? Om welke reden dan ook: u hebt het recht uw persoonlijke gegevens te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Uw gegevens bewerken, bekijken of verwijderen

U kunt een verzoek voor inspectie, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres: info [a] kwaya.nl. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor inspectie door u wordt gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw legitimatiebewijs bij uw verzoek, en daarbij een foto (zoals een selfie) van uzelf met dat legitimatiebewijs. In deze kopie vragen wij u uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer te censureren (zwart te maken). Alles om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar binnen het tijdsbestek van vier weken. We zijn tenslotte een niet al te grote, op vrijwilligheids-basis gestoelde organisatie.

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens

Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet verifiëren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld over kinderen zonder toestemming van de ouders.

Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke informatie over een minderjarige zonder toestemming van de ouders hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info [a] kwaya.nl, zodat we deze informatie kunnen verwijderen. Geef ons bewijs zoals beschreven in de vorige secties.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Omdat we uw privacy willen garanderen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek (en) voor onze website en webshop (s) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen we u zoveel mogelijk informatie te geven over het gebruik van deze technieken.

Waarom wij cookies gebruiken

Cookies kunnen een breed scala aan informatie opslaan. We gebruiken ook cookies, maar alleen technische / functionele en analytische cookies die uw privacy niet schenden. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Onze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat we weten dat onze inspanningen in de online wereld zinvol zijn. We kunnen onze website ook optimaliseren vanwege deze cookies.

Wettelijke naleving

We behouden ons het recht voor om cookies toe te voegen, te bewerken en te verwijderen en het gebruik van andere technieken (zoals JavaScript en webbakens). Natuurlijk altijd in overeenstemming en rekening houdend met de huidige wetgeving en onze eigen privacyverklaringen.

Third-party cookies

Cookies van derden worden ook geplaatst op onze websites. Het privacy- en cookiebeleid van de betreffende organisatie is van toepassing op het gebruik van deze cookies. Hieronder kunt u zien welke cookies we gebruiken en waarom.

Welke cookies gebruiken we – en waarom

Gebruiken we cookies? In het kort:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites en (mogelijke) webshops correct functioneren. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten als een winkelwagentje en afrekenen, of de analyse van websitegebruik d.m.v. gebruik van Google Analytics.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van websites door bezoekers met behulp van derden. Van deze derden is Google Analytics de cookie die voor ons het belangrijkst is. Door het gebruik van de website te meten, kunnen we onze websites blijven verbeteren ten behoeve van onze gebruikers.

Social media-cookies van derden

Social media-cookies zijn cookies die functionaliteiten van websites voor sociale media mogelijk maken. Denk aan een YouTube-filmpje met een product, selectie van een ophaalpunt op Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

Advertentiecookies

We plaatsen reclamecookies op onze websites. We bieden derden ook de mogelijkheid om advertentiecookies op onze website te plaatsen. We plaatsen ook advertentiecookies op websites van derden. We kunnen de informatie van deze advertentiecookies combineren. We doen dit zodat we u de meest relevante aanbiedingen kunnen bieden op basis van uw online surf-, zoek- en koopgedrag. We houden ook de advertenties bij die u hebt gezien met deze advertentiecookies.

Website-aanbevelingen, voorkeuren en interessecookies

Daarnaast combineren wij uw online surf-, zoek- en koopgedrag om u relevante aanbiedingen en aanbevelingen in onze webshop te tonen, afgestemd op uw voorkeuren.

Functionele / noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website goed te functioneren. Vanaf het eerste schrijven van deze privacyverklaring – mei 2018 – is dit nog niet van toepassing, maar in de toekomst, met een waarschijnlijke verdere groei van het bedrijf, zou u kunnen denken aan het volgende:

 • detecteren van mogelijk misbruik en fraude of potentiële problemen op onze website , bijvoorbeeld door opeenvolgende mislukte aanmeldingspogingen te registreren.
 • De mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan, zodat u ze niet telkens hoeft in te voeren;
 • De producten die u toevoegt aan uw verlanglijstje worden onthouden en opgeslagen;
 • Een melding geven voor een onafgewerkte bestelling, zodat u uw producten niet verliest in het winkelwagentje;
 • Uw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze website optimaal op uw scherm kunt bekijken;
 • De mogelijkheid om op berichten te reageren;
 • Een gelijkmatige belasting van websites, zodat websites functioneel en toegankelijk blijven;
Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies bij derden om het gebruik van de website te onderzoeken. Deze statistieken bieden ons inzicht in hoe vaak websites worden bezocht en waar we onze websites kunnen verbeteren. Door dit te doen, zorgen we ervoor dat de ervaring met onze websites is geoptimaliseerd. Onder meer worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres dat anoniem wordt opgeslagen;
 • Technische kenmerken zoals:
  • de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
  • de resolutie van uw computerscherm;
  • welk apparaat u gebruikt.
 • Van welke pagina je naar de website bent gekomen;
 • Wanneer en voor hoe lang u de website bezoekt of gebruikt;
 • Of je de functionaliteiten van de website gebruikt. Bijvoorbeeld een verlanglijstje maken, een bestelling plaatsen of eerdere aankopen bekijken.
 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
 • Het meten van de duur per bezoek;
 • Bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Welke pagina’s u bezoekt op onze website.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies zoals cookies voor sociale media en advertentiecookies. Waarom we deze gebruiken, kunt u in de voorgaande alinea’s lezen.

Hoe werken sociale media met cookies van derden?

Social media-cookies worden door de sociale media-websites zelf geplaatst. Wanneer u op onze social media-knop klikt, wordt een cookie voor sociale media geplaatst. De socialemediaparty kan uw IP-adres herkennen als u een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de sociale-mediapartijen plaatsen en de gegevens die ze met hen verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. We raden u aan de onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
Advertentiecookies

Op onze website ziet u mogelijk promoties en advertenties van onszelf en van derden. U kunt onze advertenties ook tegenkomen op websites van derden. Om deze promoties en advertenties relevant te houden, gebruiken we cookies. Dit betreft voornamelijk, maar niet alleen, Google Adwords. Met de advertentiecookies kunt u:

 • wij kunnen bijhouden welke advertenties u al heeft gezien;
 • We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie heeft gezien;
 • We kunnen voorkomen dat je steeds hetzelfde ziet;
 • We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt;
 • We kunnen bijhouden of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt;
 • We kunnen uw online surf-, zoek- en koopgedrag combineren, ongeacht welk apparaat u gebruikt;
 • Door deze kenmerken te combineren, bepalen we uw reclamebelangen en matchen we de advertenties die we u laten zien in onze webshop en op websites van derden;
 • Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersonen voor websites en adverteerders. De advertentiecookies van deze partijen maken het mogelijk:
 • We kunnen u advertenties laten zien van derden;
 • Onze advertentiepartners kunnen uw voorkeuren op Kwaya.nl combineren met informatie die zij verzamelen wanneer u andere websites bezoekt.

Voor de cookies die deze partijen plaatsen voor reclamedoeleinden, verwijzen we u naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen veranderen, adviseren wij u deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen – of in de toekomst plaatsen – cookies op onze website (s):

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Browserinstellingen: cookie-afmelding

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, wijzigt u uw browserinstellingen. U ontvangt dan een waarschuwing voordat cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen cookies van derden weigert. U kunt cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Zorg ervoor dat u de instellingen afzonderlijk aanpast voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website naar behoren zal werken.

Het kan zijn dat sommige functies van websites verloren gaan of dat u zelfs helemaal geen pagina’s kunt zien. Bovendien betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties meer zult zien. De advertenties zijn dan niet langer aangepast aan uw interesses en kunnen zelfs vaker worden herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Gebruik de handleiding van uw browser of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Als u cookies van specifieke partijen wilt uitschakelen, kunt u dit doen via www.youronlinechoices.com.

Cross-platform en cross-website gebruik

We zouden de data die we cross-platform verzamelen kunnen gebruiken. Op verzoek kunnen we duidelijkheid en transparantie bieden met betrekking tot welk exact platform en / of de

Voorwaarden en bepalingen

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden met betrekking tot overeenkomsten en contracten, verwijzen we naar ons emailadres, info [at] kwaya.nl.

 

Contact

Ga ook naar: contact. Stichting Koor Kwaya staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 80594026.

Wij ontvangen het liefst alles digitaal.

Ons postadres is Grauwaartsingel 486, 3541 DA  Utrecht