De 15 Uitdagingen


#Durftebeginnen

[vc_particles_background theid="vcparticlesbackground_1522784440_467870456" particles_number_value="20" particles_density_value="200" particles_shape_type="Circle" particles_color="#323779" particles_shape_stroke_color="#323779" particles_shape_stroke_width="0" particles_size_value="10" particles_size_random="true" particles_size_anim_enable="false" particles_opacity_value="0.8" particles_opacity_random="true" particles_opacity_anim_enable="false" particles_move_enabled="true" particles_move_direction="none" particles_move_random="false" particles_move_straight="false" particles_move_speed="5" particles_move_out_mode="bounce" particles_line_linked_enable_auto="true" particles_line_linked_distance="150" particles_line_linked_color="#000000" particles_line_linked_opacity="0.40" particles_line_linked_width="1" particles_interactivity_onhover_enable="false" particles_compatibility_customclass=".boomapps_vcrow, .vc_row, .wpb_row" particles_compatibility_zindex="2"]

De uitdagingen van Formatieve Evaluatie

Met deze 15 uitdagingen kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met formatieve evaluatie. Bij iedere uitdaging wordt de tip gegeven om klein te beginnen en ze eerst toe te passen bij één of twee klassen. Je zou natuurlijk ook één of twee techniek(en) bij alle klassen kunnen toepassen.

Maak het jezelf vooral niet te moeilijk, de eerste stap is gezet: durven!

Mis je nog iets?

Contact